Regulamin Karty VIP – Stałego Klienta restauracji Róża Wiatrów z Gdyni

 1. Wystawcą i właścicielem Karty jest Restauracja Róża Wiatrów sc z siedzibą w Gdyni przy al. Jana Pawła II 2
 2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani żadnym innym środkiem płatniczym.
 3. Karta uprawnia jej posiadacza do 5% rabatu (sobota) i 10% (pozostałe dni) na dania i napoje z Karty oraz na imprezy okolicznościowe.
 4. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze restauracji, nie później niż przed złożeniem zamówienia.
 5. Posiadacz zobowiązany jest do okazania Karty obsłudze restauracji. W przypadku braku Karty podczas wizyty w restauracji, rabat nie zostanie naliczony.
 6. Z Karty można korzystać jeden raz podczas jednej wizyty w restauracji (rabat jest udzielany do jednego rachunku).
 7. Rabat wynikający z Karty nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i ofertami specjalnymi obowiązującymi w restauracji.
 8. Zgubienie karty należy zgłosić managerowi restauracji. Posiadaczowi Karty zostanie wystawiony duplikat.
 9. Wystawca Karty ma prawo zmiany wysokości rabatu przysługującego jej właścicielom oraz zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 10. Do korzystania z Karty VIP uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat.
 11. Posiadacz karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.